Pracujte u nás

Personální politika je hrozné slovo. Říkejme tomu raději vzájemné chování a jednání.

Cílem zakladatelů a tahounů firmy je poskytovat lidem prostor pro realizaci, seberealizaci, růst a zlepšování. Oceňujeme zdravý rozum před formálním vzděláním. Vyžadujeme touhu po seberůstu, zlepšování a touhu dělat věci dobře. Odměňujeme se a dělíme o zisk podle výsledků a přínosů.

Pokud se vám líbí, co děláme a chtěli byste se na tom podílet, neobávejte se nás kontaktovat. Vždycky se toužíme seznámit s talentovanými lidmi, kteří se dívají na svět podobně jako my.

Tomáš Kostkan, šéf:

Chtěli byste s námi spolupracovat? Chtěl bych vám říct...

Více