Pracujte u nás

Personální politika je hrozné slovo. Říkejme tomu raději vzájemné chování a jednání.

Poskytujeme lidem prostor pro realizaci, seberealizaci, růst a zlepšování. Zdravý rozum oceňujeme víc než formální vzdělání. Vyžadujeme touhu po seberůstu, zlepšování a touhu dělat věci dobře. Odměňujeme se a dělíme o zisk podle výsledků a přínosů.

Pokud se vám líbí, co děláme a chtěli byste se na tom podílet, neobávejte se nás kontaktovat. Vždycky se toužíme seznámit s talentovanými lidmi, kteří se dívají na svět podobně jako my.

Vyznáváme tři kvality (3Q)

  • Kvalita designu

    Design je naše vášeň. Tvořit, kouzlit, vyvolávat emoce, zapalovat zájem. Baví nás sledovat, jak se mění trendy a jak se přesto příliš nemění to, co dělá design kvalitním. A toho se ze všech sil držíme.

  • Kvalita funkce

    Neděláme to pro sebe, ale pro naše klienty. A klienti potřebují, aby jejich komunikace plnila nějaký účel, užitek nebo cíl. Ten se snažíme pochopit a svoje snažení k němu upřít. Tak, aby naše práce fungovala a podporovala klientům jejich byznys.

  • Kvalita spolupráce

    Respekt, důvěra a dobrý vztah = dobré dílo. Uvnitř firmy i směrem ke klientům. Usilujeme o maximálně otevřenou a férovou komunikaci a děláme všechno pro to, aby i v těch nejsložitěšjích procesech bylo co nejméně chyb a stresu.