Náš přístup

Aby se výsledek podařil a zafungoval, provádíme vaše projekty bezpečnou cestou

Mapování & naslouchání

Ptáme se, mapujeme

Nasloucháme vám, abychom porozuměli vašemu oboru a potřebám. Pomáháme vám formulovat zadání a popsat cíle. Mapujeme vaši situaci a díváme se očima vašich zákazníků. Tato etapa umožňuje nasměrovat další kroky tak, aby vše vyšlo nákladově co nejefektivněji.

Strategie & kreativita

Navrhujeme řešení

Zformulujeme přesvědčivé argumenty, kterým budou vaši zákazníci rozumět. Připravíme obsahovou koncepci webu či obchodní komunikace. Navrhneme kreativní a grafické řešení. Prototypujeme a ověřujeme, zda řešení fungují. Neustále se ujišťujeme, že jsme na správné cestě.

Výroba a doručení

Vyrobíme, doručíme, vyhodnotíme

Programujeme, fotíme, točíme, komunikujeme, plánujeme, analyzujeme... Děláme vše, co je potřeba k úspěšné realizaci zvoleného konceptu a navržené strategie. Výstupy umíme připravit pro jakýkoli komunikační kanál a pro všechny běžné nosiče.

Skutečně účinná komunikace podle nás vzniká při vyváženém spojení obsahu a designu

  • Obsah Design
  • Spojením obsahu a designu vzniká síla…
  • ... která otevírá cestu k rozumu i emocím vašich zákazníků
  • ... a pomáhá je přimět k akci a navázat s nimi vztah.