Naše služby: Vše co potřebujete pro komunikaci a rozvoj vaší značky

Vaši zákazníci potřebují vědět, proč stojíte za jejich pozornost a proč od vás kupovat. Pomáháme vám, aby se to dozvěděli a pochopili. A aby se to povedlo a zafungovalo, provádíme vaše projekty bezpečnou cestou:

Naslouchání

Kreativa

Výroba

Mapování & naslouchání

Ptáme se, mapujeme a sbíráme informace

Nasloucháme vám, abychom porozuměli vašemu oboru a vašim potřebám. Pomáháme vám formulovat zadání a popsat cíle. Mapujeme vaši situaci a díváme se očima vašich zákazníků. Tato etapa pomáhá správně nasměrovat další služby tak, aby byly vaše prostředky efektivně vynaloženy.

Strategie & kreativita

Navrhujeme řešení

Zformulujeme přesvědčivé argumenty, kterým budou vaši zákazníci rozumět. Připravíme obsahovou koncepci webu či obchodní komunikace. Navrhneme kreativní a grafické řešení. Prototypujeme a ověřujeme, zda řešení fungují. Neustále se ujišťujeme, že jsme na správné cestě.

Výroba

Vyrobíme, doručíme, vyhodnotíme

Programujeme, fotíme, točíme, komunikujeme, plánujeme, analyzujeme... Děláme vše, co je potřeba k úspěšné realizaci zvoleného konceptu a navržené strategie. Výstupy umíme připravit pro jakýkoli komunikační kanál a pro všechny běžné nosiče.

Při kreativním řešení složitých zadání si pomáháme vlastní metodikou Design Dialog ™ a inspirujeme se principy Human Centered Design.