Obchodní argumentace, brand messaging

umění zaujmout a přesvědčit

Pro úspěch vaší značky je klíčové získat pozornost. Během pár vteřin potřebujete zaujmout a vysvětlit, proč vám mají zákazníci dát přednost před konkurencí. K tomu pomáhá sekvence či sada základních sdělení / obchodních argumentů (brand messaging).

Dobře sestavený brand messaging zařazuje firmu na trhu, odpovídá na potřeby a otázky zákazníka, představuje důvody, proč si vybrat vás. A hlavně motivuje zákazníky k akci. 

Příklad B2B v průmyslu výroby svítidel: Nanoptiqs

Vývojáři inovativních nanoptických prvků potřebovali seznámit své zákazníky – výrobce svítidel – s tím, proč stojí jejich produkt za jejich pozornost. Sekvence sdělení jde od vlastností po přínosy a výrobní přednosti.

Vstupní panel:
Prezentace klíčové vlastnosti řešení Nanoptiqs: Kombinace miniaturních rozměrů a preciznosti managementu světla. (Tento vizuál pak společnost používala v následujících letech na webu, tištěných materiálech, prezentacích, atd.).
Panel přínosu 1:
Optika Nanoptiqs nahrazuje objemné konstrukčně složité prvky (reflektor a čočka).
Situace a aplikace, kde využijete skvělých vlastností optiky a porovnáte účinky standardní optiky a Nanoptiqs.
Zbavíte svá svítidla ošklivých bradavic. (Důležitý fakt pro designéry svítidel.)
Neskutečná produktivita tohoto způsobu výroby. (Důležitý fakt pro technology na straně výrobce svítidel.)

Příklad B2C výrobce kosmetiky: Nobilis Tilia

Zákazníkům, kteří se značkou přijdou do styku poprvé, chtěl výrobce v kostce představit své přednosti a příjemně je naladit. Sekvence sdělení se opírá o hodnoty společnosti, jež se propisují do kvality výrobků.

Vizuál zařazuje kosmetiku Nobilis Tilia do kategorie pečující kosmetiky (neomezuje se „jen“ na dekoraci). Zároveň několika způsoby prezentujeme hodnoty, o které se firma opírá: aromaterapie, harmonie a příroda.
Dříve než se návštěvník začne seznamovat s jednotlivými produktovými skupinami, prezentuje firma pohled z výšky na produktové portfolio. Připomíná vlastnosti a přínosy, které jsou výrobkům společné.

Sekvence pokračuje na stránce O nás, kde přibližujeme hlavní odlišnosti a jedinečnosti Nobilis Tilia. Znovu vysvětlujeme princip harmonie člověka a přírody, těla a ducha, která prostupuje produkty Nobilis Tilia.
Následuje rozvedení hlavních zásad tvorby kosmetiky Nobilis Tilia – expertíza v aromaterapii, inovativní přístup, prvotřídní suroviny, respektující přístup k tvůrcům kosmetiky...

Příklad neziskové organizace: Projekt Diakonie Církve Bratrské Cesty z města

Není větší výzvy než přesvědčit návštěvníky webu k finanční podpoře určité, byť bohulibé aktivity. Projekt Cesty z města pomáhá lidem s hendikepem vybírat prostředky na asistenty, díky nimž mohou cestovat a dostat se tak aspoň na čas mimo rytmus každodennosti.

Do hlavního vizuálu jsme potřebovali dostat pozitivní emoce, apel i informaci o poslání sbírky. Ukazujeme zdánlivě běžnou situaci – která ale na druhý pohled vůbec běžná není...
Navázali jsme rozvedením hlavního sdělení, poukazováním na to, proč není cestování pro lidi na vozíku jednoduché a jaké s sebou nese ekonomické konsekvence. Pracovali jsme přitom s hypotézou, že pokud si návštěvník postupné uvědomí, že lidé s menším životním štěstím přicházejí o zážitky, které považuje za samozřejmost, přiměje ho to uvažovat o příspěvku na projekt.

Tagline, komunikační styl, tón...

Obchodní argumenty oslovují hlavně rozumovou část našeho já, pro úspěšnou komunikaci ale potřebujete získat také lidská srdce. Emocionální vazbu se zákazníky pomáhá navázat sada sdělení a komunikačních pravidel posilujících „image“ značky.

Může jím být například tagline (emoce vzbuzující několikaslovné sdělení vyjadřující firemní hodnoty, které se používá společně s názvem či logem), pravidla komunikačního stylu a tónu značky (s ohledem na relevantní konkurenci) nebo klíčové příběhy značky (brand stories), které by měly být základem vaší komunikace se zákazníky i zaměstnanci.

Další služby

Můžeme udělat něco pro vás? Ozvěte se.