Mapování, naslouchání, získávání informací

Tato etapa staví projekt nebo budoucí spolupráci na pevný základ. Slouží nám i vám k obstarání dostatku kvalitního paliva pro kreativní proces: K získání relevantních a správných informací, vhledů a k porozumění. Budeme tady potřebovat spolupráci i od vás, klientů. Udělali jsme hodně, aby to bylo inspirativní a aby vás to bavilo.

Myšlenky potřebují velký prostor a inspirativní prostředí. Naše "myslivna" nabízí obojí.

Spolu & Práce

Strukturovaný workshop / interview s vašimi lidmi

To je nejčastější, nejefektivnější způsob spojující vaše zkušenosti s našimi. Ideální je, pokud účastníci z vaší strany mají osobní zkušenosti s vašimi zákazníky. Pomáháme vám vyhnout se vnitřní slepotě. Klademe otázky, ale pomáháme formulovat odpovědi. Při této práci potřebujeme vaši pozornost. Tak se soustřeďujeme na to, aby vás to nepřestalo bavit.

Rešerše ve veřejně přístupných zdrojích

Neobtěžujeme vás s tím, co můžeme zjistit sami. Například informace o trhu, o konkurenci, její akce a mediální aktivity atd…

Průzkumy a interview s vašimi zákazníky

Pro získání autentických vhledů a zkušeností  organizujeme průzkumy. Nemáme příliš rádi rozsáhlé kvantitativní průzkumy, které jsou chudé na vhledy do chování zákazníků. Máme dobré zkušenosti s efektivními malými kvalitativními průzkumy a testy.

Informace - palivo kreativního procesu

Informace o záměru a cílech spolupráce: Tady vzniká základní rámec spolupráce. Jaký užitek sledujete? Jaký problém potřebujete vyřešit? Čeho má být dosaženo, jakého obchodního efektu? Jaká jsou vaše očekávání? Jsme aktivní a pomáháme s formulováním.

Informace o vás / vaší nabídce / vaší značce: To je pohled do vaší firmy. Přednosti a vlastnosti vašich produktů či služeb, obchodní modely, organizace, používané obchodní kanály atd. Jaká je vaše značka nyní a jaká má být v budoucnosti?

Informace o vašem prostředí: To je pohled na trh, na kterém se pohybujete. Konkurence a její aktivity. Zvyklosti na trhu a jeho charakteristiky a chování.

Informace o vašich klientech: To jsou asi nejdůležitější informace. Potřeby, chování, zvyky, obavy, preference, rozhodovací kritéria vašich zákazníků. Kdo všechno a jak rozhoduje o nákupu a podobně.

Metodiky jsou skvělé, ale...

Během let jsme si osvojili spoustu metodik pro zvládnutí této etapy, ale žádná není dostatečně univerzální, aby pokryla všechny situace. Každý klient potřebuje stejně trošku něco jiného. A to je vlastně skvělé! V našich postupech najdete fragmenty metodik Human Centred Design, Brand Compass Martyho Neumeiera, Value Proposition Canvas, systemické koučování Petra Parmy, pro čistě designové služby používáme vlastní metodiku Design Dialog.

Můžeme udělat něco pro vás? Ozvěte se.