ICZ

Systémová i.mage

Po krátkém testování spolupráce na drobnějších projektech přišlo z ICZ zadání k projektu o poznání rozsáhlejšímu: „Po několika letech na trhu a průběžné restrukturalizaci jsme se stali významným hráčem na poli systémové integrace i daleko za hranicemi České republiky. Vedle velkých a zavedených jmen teď potřebujeme být vidět nejen našimi řešeními, ale i způsobem komunikace.“

Logo jsme dostali. Ale to je jen špička ledovce, před námi byl vývoj stylu. Abychom zjistili, čemu všemu bude vizuální identita sloužit, provedli jsme dokumentový a „používací“ audit. Ukázal, že nová podoba bude muset dobře fungovat na profi firemním profilu se silnou image vrstvou, stejně jako na obyčejné šabloně pro technickou dokumentaci. Spojovat a zároveň umět odlišit. A bude odrážet osobnost společnosti. A nezpůsobí (příliš velký) povyk v konzervativním prostředí informačních a komunikačních technologií.

Růžek: Červený růžek je ozdobou v logu ICZ. Tak jsme ho vzali a tento striktní geometrický tvar jsme hravě zkusili zapojit do materiálů ICZ a udělat z jeho používání princip.
Síť: Tvarová alernativa druhé cesty... klíčový je princip skládání, rozkládání, doplňování chybějicích částí a jejich různá priorita.. Nekonzeravtivním prvkem je tu hravost celého systému.
Pixely: Vizuální nosiče datové informace. Informace se z nich skládají, do nich se rozkládají, přetvářejí se.... tento organický princip jsme přenesli do vizuálního stylu.

S klientem jsme vybrali variantu „síť“. Prostý matematický systém, který představuje samotnou systémovou integraci – tj. propojování různých systémů do celku. Styl na image-vrstvě pracoval s fotografiemi, sestavili jsme proto interní fotobanku, obsahově odrážející působení společnosti, vizuálně jednotného charakteru.

Od image úrovně po praktické šablony

V průběhu realizce jsme připravili firemní a segmentové profily, referenční i produtkové listy, několik úrovní kancelářských šablon pro přípravu prezentací, obchodních nabídek i technických dokumentací. A samozřejmě celé papírnictví včetně chlopňových desek, hlavičkových papírů, vizitek i potisků na CD.

Součástí naší práce bylo novou identitu také efektivně zapojit do jejího reálného života. Implementace se v podstatě dotýká všech ve firmě, byť by šlo jen o používání nového mailového podpisu. Proto jsme všechny do procesu zapojili a dali jim možnost výsledek ovlivnit. Při tom jsme ty zaváděné novoty přirozeně vysvětlovali – všichni tak pochopili, proč se vlastně něco mění a co to přinese, ale také jak samotný systém firemní identity funguje a jak ho používat.

Pružné a po ruce

Cílem ale nebylo předat akademický manuál do knihovny v ředitelně. Chtěli jsme reálně pomoct v každodenním používání bez ohledu na to, zda šlo o šablony pro PPT prezentace, hotové produktové a referenční listy nebo fotografie, přičemž část obsahu bylo třeba sdílet nejen mezi sebou, ale např. i s dodavateli či klienty. Jasnou volbou byl on-line manuál Identity Online, který klient po mnoha letech užívání stále více oceňuje: Identity OnLine je pro nás základním nástrojem k udržování jednotné vizuální podoby společnosti – od loga, přes šablony prezentací nebo třeba navštívenky, až po hotové marketingové materiály.

Oceňujeme zejména možnost sdílení marketingových materiálů

Naši obchodníci mají kdykoli po ruce aktuální verzi všech propagačních listů či profilů. Skvělé je, že změna v libovolném z materiálů je hned přístupná všem oprávněným uživatelům. A vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené výhody jsou současně k dispozici pracovníkům ve všech našich pobočkách v České republice i v zahraničí, je pro nás přínos Identity OnLine o to významnější, říká Jiří Šťastný, Marketing Manager ICZ

A dál?

K naší radosti jsme měli možnost styl i dále rozvíjet.
Například:

Korporátní inzerce – koncept a realizace
Redesign webu
Systematické označování vlastních produktů ICZ
Redesign interního elektronického newsletteru
Další případovka

Preciosa Lighting

Jak webová aplikace vedla od prostého sdílení souborů k opravdovému nástroji pro obchodníky.

Case study