Obsah made by AnFas

Design nadchne, ale teprve obsah prodává. Obsah je klíč k úspěchu všech komunikačních aktivit. Pomáháme vám s obsahem na mnoha úrovních. Od strategické spolupráce, obsahového kurátorství po tvorbu obsahu, copywriting nebo péči o sociální média.

Co je víc? Obsah nebo design?

Přestože v tomto článku se věnujeme obsahu, v našem pojetí komunikace se obsah s designem synergicky doplňují. Jedno bez druhého není úplné.

Synergie obsahu a designu funguje,

  • Obsah Design
  • IQ
  • Vztah Akce
  • ... když spojením obsahu a designu vznikne síla,
  • ... která otevře cestu k rozumu i emocím publika ...
  • ... a přispěje k jejich akci a navázání vztahu.

Strategické obsahové disciplíny

Komunikační strategie

Pokud je základ úspěšné komunikace říkat správné věci, správným lidem, správnou formou ve správný čas, pak komunikační strategie popisuje, co jsou ty správné věci, kdo jsou ti správní lidé a jaké formy a kanály má komunikace mít. A hlavně, jakých cílů má být dosaženo.

Tvoříme spolu s vámi komunikační strategie na začátku každého významného projektu.

Obsahová strategie | Content strategy & management

Pro vaši značku či produkt vytváříme komunikační obsah – knihovnu redakčních a informačních elementů (text, obraz, audio, video). Ve spolupráci s vámi pak „knihovnu“ spravujeme a evolučně rozvíjíme tak, abyste měli vždy připravený obsah pro různé situace a kanály (web, sociální sítě, osobní prezentace, mailing, atd…)

Informační architektura

Disciplína, která se dělá hlavně u webů. Čím jsou rozsáhlejší, tím důležitější je. Navazuje na komunikační nebo obsahovou strategii a slouží k uspořádání informací ve vaší firemní prezentaci a výrazně ovlivňuje její efektivitu. Naším cílem je, aby zákazníci na vašem webu (a nejen tam) našli intuitivně a rychle vše, co potřebují.

 

Kreativní obsahové disciplíny

…následující disciplíny sice dělá copywriter, ale každá z nich vyžaduje jiný přístup a leckdy i jiného copywritera. 

Formulace obchodních argumentů

Vysvětlit zákazníkům, proč mají chtít vaše produkty či služby je jedna z nejdůležitějších komunikačních disciplín. Najít sdělení, která budou přitažlivá, srozumitelná a budou rezonovat s potřebami vašich zákazníků, je umění i věda.
Pomůžeme vám vyhnout se „vnitřní slepotě“ a pomůžeme, aby vaši zákazníci věděli, proč stojí vaše firma a vaše produkty za jejich pozornost. Obchodní argumenty využijí vaši obchodníci, mohou se promítnout do podoby webu i dalších forem firemní prezentace. Součástí jejich tvorby je i příprava reakcí na kritiku a připomínky.

Viz případovka Ocún

Artikulace obchodního modelu

Vyšší level obchodní argumentace. Někdy je potřeba vysvětlit princip fungování celé firmy a zvlášť u inovativních nebo technologicky zaměřených firem to nebývá snadné. Ideální výsledek? Když je to naprosto jednoduché a jasné a nikoho nenapadne, že to mělo být jinak.

Takhle jsme to udělali pro první peer-to-peer pojišťovnu v Česku. Každé písmenko jejich stránek prošlo našima rukama.

Copywriting

Uvádíme pro úplnost. Tohle je nejobecnější disciplína „tvůrčích psavců“. Umíme dodat texty všeho druhu a o všech představitelných (!) tématech: příspěvky na blog, oslovovací e-maily, dopisy klientům, obchodní texty, články o tématech souvisejících s vaším byznysem atd. atd.

Microcopywriting

I všechny ty hlášky, návěsti, nápovědy, orientátory a popisky na webech musí někdo napsat. A že jich někdy je. Jejich tvorba je tak trochu zvláštní disciplínou copywritingu – méně tvůrčí, zato vyžadující mnohem větší pochopení praktického fungování webu. Uvádíme pro úplnost, protože při projektech se na tuhle práci často zapomíná.

Příkladem je třeba Portál elektronického pojišťovnictví PRVNÍ KLUBOVÉ (přístupný pouze pro členy).

Naming, pojmenování firem a produktů

Velmi nevděčná disciplína. Zpravidla do pár slov je třeba dostat vize, přání a touhy zákazníka. A navíc všechna skvělá jména jsou už obsazena. Přesto se nám i pár pojmenování podařilo.

Z těch známějších jmen:

Yedoo
výrobce koloběžek

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna
první peer-to-peer pojišťovna, která se vrací ke kořenům pojišťovnictí

Florentinum
kancelářský komplex na Florenci

Quadrio
kancelářský komplex na Národní třídě

Movisio
specialista na realizaci 3D vizualizací a videí

 

Můžeme udělat něco pro vás? Ozvěte se.