Získali jsme ocenění Eighth Annual Global Reader´s Digest Pegasus Award 1996

V rámci Eighth Annual Global Reader´s Digest Pegasus Award mezinárodní porota vybírá a oceňuje inzeráty, které se v daném roce objevily v kterémkoli vydání kdekoli na světě v časopise Reader´s Digest. Bylo oceněno asi 80 inzerátů z celého světa. Z České republiky byly oceněny dva inzeráty. Myslím, že jsme byli nejmenší firmička, která v knížce oceněných byla :)

Mezi oceněné se dostal inzerát "Šílenec" pro Country Radio. A mimochodem – slogan Klidné rádio do neklidné doby jsme vymysleli v roce 1994 a Country Radio ho používá dodnes.

Ocenění