Máme zlatý středník!

S radostí oznamujeme, že jsme v devátém ročníku soutěže Zlatý středník získali 1. místo za katalog Yedoo z naší produkce (designer Martin Sršeň). V dalších kategoriích jsme posbírali několik ocenění „Rated“ a za profil pro společnost Penta dokonce „Top rated“, což jsou známky dobré kvality.

Pro objektivitu nutno říct, že prestiž i účast soutěže klesá, ale oceněné publikace v těch nejklasičtějších kategoriích mají pořád velmi vysokou úroveň (Bernard, ČVUT, Linka bezpečí, Čilichilli atd.). Takže zařadit se mezi takové počiny je příjemné. Závěrem nutno dodat, že bez osvícených klientů by dobré věci nikdy vznikat nemohly, tudíž velký dík patří Danu Pilátovi z Intrey, který s námi má trpělivost již pátým rokem... :)

Zlatý středník je odbornou profesní soutěží, která hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.

Ocenění